İLKAY BOZKURT

Yrd.Doç.Dr İLKAY BOZKURT

TIP FAKÜLTESİ / DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
Adana
Yabancı Diller
İngilizce
Telefon ve Dahili
(362) 312-1919 / 2480
OMÜ E-Posta
ilkay.bozkurt@omu.edu.tr
Diğer E-Posta
drilkaybozkurt@gmail.com
Uzmanlık Alanları
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Eğitim Bilgileri
Yüksek Lisans
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Doktora
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Yrd. Doçentlik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi