İLHAN AKSOY

Prof.Dr. İLHAN AKSOY

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
Samsun
Yabancı Diller
ingilizce
Telefon ve Dahili
(362) 312-1919 / 6293
OMÜ E-Posta
ilhan.aksoy@omu.edu.tr
Diğer E-Posta
ilhanaks@gmail.com
Uzmanlık Alanları
Siyaset Bilimi
İlgi Alanları
Avrasya

Eğitim Bilgileri
Lisans
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Tarih Bölümü / 1993
Yüksek Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih / 1996
Doktora
Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tarih Öğretimi / 2003
Dr. Öğr. Üyeliği
Kastamonu Üniversitesi / 2011
Doçentlik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi / 2012
Profesörlük
Ondokuz Mayıs Üniversitesi / 2018

Akademik ve İdari Görevler Ondokuz Mayıs Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bölüm Başkanlığı
• Bölgesel Kalkınma ve Stratejik Araştırmalar Uyg. ve Arş Merkezi Müdür