İDRİS VARICI

Doç.Dr. İDRİS VARICI

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İŞLETME
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
Ordu
Yabancı Diller
İngilizce
Telefon ve Dahili
(362) 312-1919 / 6036
OMÜ E-Posta
idris.varici@omu.edu.tr
Uzmanlık Alanları
Muhasebe ve Denetim

Eğitim Bilgileri
Lisans
KTÜ, İİBF, İşletme / 2004
Yüksek Lisans
KTÜ, İİBF, İşletme / 2007
Doktora
KTÜ, İİBF, İşletme / 2011
Dr. Öğr. Üyeliği
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, İ.İ.B.F. İşletme Bölümü / 2012
Doçentlik
Ondokuzmayıs Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü / 2017

Akademik ve İdari Görevler OMÜ Genel Sekreterlik 19.07.2022
OMÜ İ.İ.B.F. İşletme Bölümü Bölüm Başkanlığı 03.02.2021-05.08.2022
Alaçam Meslek Yüksek Okulu Müdür 20.10.2020-Devam
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği (Doçent Temsilcisi) 12.12.2017-12.12.2020
OMÜ İİBF İşletme Muhasebe-Finansman ABD 06.06.2017
OMÜ İ.İ.B.F. Senato Üyesi 18.11.2014- 27.02.2018
OMÜ Uzaktan Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı 10.11.2015-26.08.2016
OMÜ Sürekli Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı 08.08.2013-31.08.2018
OMÜ İİBF Dekan Yardımcısı 17.09.2014-24.08.2015