İbrahim SERBESTOĞLU

Doç.Dr. İbrahim SERBESTOĞLU

/
Kişisel Bilgiler
OMÜ E-Posta
ibrahim.serbestoglu@omu.edu.tr
Diğer E-Posta
ibrahimserbest53@gmail.com
Uzmanlık Alanları
Osmanlı Tarihi

Eğitim Bilgileri
Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi / 2000
Yüksek Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi / 2003
Doktora
Ondokuz Mayıs Üniversitesi / 2010
Doçentlik
Amasya Üniversitesi / 2016