İBRAHİM GÖREN

Dr. Öğretim Üyesi İBRAHİM GÖREN

TIP FAKÜLTESİ / DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
Trabzon
OMÜ E-Posta
ibrahim.goren@omu.edu.tr
Diğer E-Posta
drigoren@hotmail.com
Uzmanlık Alanları
Gastroenteroloji

Eğitim Bilgileri
Lisans
Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi / 1990
Yüksek Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi / 1998
Doktora
Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi (Gastroenteroloji Yan Dal) / 2007
Yrd. Doçentlik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi / 2010