Hüseyin UZUNTAŞ

Arş. Gör. Hüseyin UZUNTAŞ

GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ / GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
Trabzon
Yabancı Diller
İngilizce
Telefon ve Dahili
(362) 312-1919 / 4776
OMÜ E-Posta
huseyin.uzuntas@omu.edu.tr
Diğer E-Posta
uzuntashuseyin@gmail.com
Uzmanlık Alanları
Grafik Tasarım

Eğitim Bilgileri
Lisans
Dumlupınar Üniveristesi Güzel Sanatlar Fakiltesi // Grafik Bölümü / 2003
Yüksek Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü // Görsel İletişim Tasarımı / 2017

Akademik ve İdari Görevler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Araştırma Görevlisi