HÜLYA DEMİR

Dr. Öğretim Üyesi HÜLYA DEMİR

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ / GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
SAMSUN
Yabancı Diller
İNGİLİZCE
OMÜ E-Posta
hulya.demir@omu.edu.tr
Uzmanlık Alanları
Grafik Tasarım, Eleştirel Sanat Pedagoisi,

Eğitim Bilgileri
Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Ana Bilim Dalı'nda Lisans / 2009
Yüksek Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitimi Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü'nde Yüksek Lisans / 2012
Doktora
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitimi Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü'nde Doktora / 2018
Yrd. Doçentlik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi / Güzel Sanatlar Fakültesi / Görsel İletişim Tasarımı / Grafik Bölümü / 2019

Akademik ve İdari Görevler Ondokuz Mayıs Üniversitesi / Güzel Sanatlar Fakültesi / Görsel İletişim Tasarımı / Grafik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi 2019-...
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Araştırma Görevlisi Güzel Sanatlar Eğitimi Abd Araş. Gör. 2010-2018