HİLAL ESER ÖZTÜRK

Dr. Öğretim Üyesi HİLAL ESER ÖZTÜRK

TIP FAKÜLTESİ / CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
Malatya
Yabancı Diller
İngilizce
Telefon ve Dahili
(362) 312-1919 / 2481
OMÜ E-Posta
hilal.eser@omu.edu.tr
Diğer E-Posta
hilaleser@yahoo.com
Uzmanlık Alanları
Uvea-Behçet

Eğitim Bilgileri
Lisans
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi / 2002
Doktora
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2009
Yrd. Doçentlik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2013