ALİ HAYDAR ŞAHİNOĞLU

Prof.Dr. ALİ HAYDAR ŞAHİNOĞLU

TIP FAKÜLTESİ / CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
Trabzon-10.01.1952
Yabancı Diller
İngilizce-Almanca
Telefon ve Dahili
(036) 245-7607 / 2300
OMÜ E-Posta
haydars@omu.edu.tr
Uzmanlık Alanları
Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Eğitim Bilgileri
Lisans
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi / 1976
Yüksek Lisans
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi / 1976
Doktora
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon / 1980
Yrd. Doçentlik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon / 1982
Doçentlik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon / 1989
Profesörlük
Ondokuz Mayıs ÜniversitesiTıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon / 1995

Akademik ve İdari Görevler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Reanimasyon Bilim Dalı Başkanı
Ondokuz Mayıs Universitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanı