Hatice Nilden ARSLAN

Dr. Öğretim Üyesi Hatice Nilden ARSLAN

TIP FAKÜLTESİ / DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
Sivas
Yabancı Diller
İngilizce
Telefon ve Dahili
(362) 312-1919 / 2289
OMÜ E-Posta
haticenilden.arslan@omu.edu.tr
Uzmanlık Alanları
Halk Sağlığı

Eğitim Bilgileri
Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi,Tıp Fakültesi / 1999
Yüksek Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı / 2012
Doktora
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı / 2012
Yrd. Doçentlik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, TıpFakültesi, Halk Sağlığı Anabilim dalı / 2019