HATİCE KARACAN ÇETİN

Dr. Öğretim Üyesi HATİCE KARACAN ÇETİN

/
Kişisel Bilgiler
Yabancı Diller
İngilizce, Almanca
OMÜ E-Posta
hatice.karacan@omu.edu.tr
Uzmanlık Alanları
Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku

Eğitim Bilgileri
Lisans
Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
Yüksek Lisans
Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Anabilimdalı
Doktora
İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Anabilimdalı