HASAN BULUT

Dr. Öğretim Üyesi HASAN BULUT

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / İSTATİSTİK BÖLÜMÜ


YayınlarKonferans Bildirisi
1) Tolga ZAMAN, Hasan BULUT, Ebrucan İSLAMOĞLU Basit Doğrusal Regresyon Analizinde Jackknife Yöntemi ile Theil-Sen ve Mood-Brown Analizinde Parametre Tahminine Dayalı bir Çalışma-III. International Multidisciplinary Congress of Eurasia, 6 / 2017 [Uluslararası]

2) Hasan BULUT, Yüksel ÖNER, Tolga ZAMAN, Çağlar SÖZEN Comparison of Cluster Validity Indexes in Determining Cluster Number-2nd International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences, 4 / 2017 [Uluslararası]

3) Hasan BULUT, Yüksel ÖNER, Çağlar SÖZEN, Tolga ZAMAN Satisfaction Map of Cities in Turkey-2nd International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences, 4 / 2017 [Uluslararası]

4) Tolga ZAMAN, Kamil ALAKUŞ, Çağlar SÖZEN, Hasan BULUT Financial Performance Analysis of Italy Serie A Football Clubs-2nd International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences, 4 / 2017 [Uluslararası]

5) Tolga ZAMAN, Kamil ALAKUŞ, Hasan BULUT, Çağlar SÖZEN Parameter Estimation for Theil Regression Using the Bootsrap Method-2nd International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences, 4 / 2017 [Uluslararası]

6) Çağlar SÖZEN, Yüksel ÖNER, Hasan BULUT, Tolga ZAMAN Investigating with Functional Data Analysis of the Value of Turkish Lira against Foreign Currency Units-2nd International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences, 4 / 2017 [Uluslararası]

7) Aylin ALKAYA, Hasan BULUT Using auxiliary information: Ratio Estimation or Poststratification-3rd International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress, 5 / 2017 [Uluslararası]

8) Çağlar SÖZEN, Yüksel ÖNER, Tolga ZAMAN, Hasan BULUT Analysis of Non-Periodical Data- 3rd International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress, 5 / 2017 [Uluslararası]

9) Hasan BULUT, Yüksel ÖNER, Çağlar SÖZEN The Robust Approaches on Principal Component Analysis and An Application- International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences, 4 / 2016, Antalya [Uluslararası]

10) Hasan BULUT, Yüksel ÖNER, Tolga ZAMAN Interpreting Cities of Turkey in the Manner of Social-Economic Indıcators by Classical and Robust Cluster Analysis-International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences, 4 / 2016, Antalya [Uluslararası]

11) Kamil ALAKUŞ, Tolga ZAMAN, Hasan BULUT, Emre DÜNDER A Study on the Application of the Jackknife Procedure in Statistical Analysis-International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences (Poster Sunumu), 4 / 2016 [Uluslararası]

12) Hasan BULUT, Yüksel ÖNER KONUT FIYATINI ETKILEYEN FAKTÖRLER IÇIN HEDONIK FIYAT MODEL ÇALISMASI- 17. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 6 / 2016, Sivas [Uluslararası]

13) Hasan BULUT Pi'nin Monte Carlo Denemeleri ile Tahmini- 17. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu (Poster Sunumu), 6 / 2016, Sivas [Uluslararası]

14) Ebrucan İSLAMOĞLU, Ali İSLAMOĞLU, Hasan BULUT, Tolga ZAMAN Comparison for Performance Criterions of Interval-Valued Time Series- International Conference on Information Complexity and Statistical Modeling in high Dimensions with Applications, 5 / 2016 [Uluslararası]

15) Çağlar SÖZEN, Yüksel ÖNER, Hasan BULUT, Burçin ÖNER Fonksiyonel Veri Analizi ile Karadeniz Bölgesi’ne Ait Yağış Verilerinin İncelenmesi-16. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu (Tam Metin), 10 / 2016 [Uluslararası]

16) Hasan BULUT, Yüksel ÖNER AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE VE ADAY ÜLKELERİN BAZI EKONOMİK GÖSTERGELER BAKIMINDAN KÜMELENMESİ-2nd International Conference on Applied Economics and Finance, 12 / 2016, Girne/KIBRIS [Uluslararası]

17) Hasan BULUT, Tolga ZAMAN, Ebrucan İSLAMOĞLU YAŞAYAN EFSANE BEETLE’NIN TÜRKİYE PİYASA FİYATININ MODELLENMESİ-2nd International Conference on Applied Economics and Finance, 12 / 2016, Girne/KIBRIS [Uluslararası]

18) Hasan BULUT, Yüksel ÖNER COMPARISON of THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT and THE PISA RESULTS of OECD COUNTRIES-2nd International Conference on Applied Economics and Finance (Tam Metin), 12 / 2016, Girne/KIBRIS [Uluslararası]

19) Yüksel ÖNER, Çağlar SÖZEN, Hasan BULUT, Taner TUNÇ Ayrık Noktalarda Gözlenen Verilerin Analizi ve Bir Uygulama- 16. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 5 / 2015 [Uluslararası]

20) HASAN BULUT-YÜKSEL ÖNER-CEREN AKICI-TANER TUNÇ INVESTIGATION BY ANALYSIS OF COVARIANCE THE FACTORS THAT IMPACT ON LACTATION MILK YIELD OF JERSEY COWS, 9th INTERNATIONAL STATISTICS DAY SYMPOSIUM, 0, 5 / 2014 [Uluslararası]

21) Taner TUNÇ, Fatih KOMİTOĞLU, Yüksel ÖNER, Hasan BULUT A psychometric Scale For Determining University Students' Attitudes Towards The Statistics Courses They Take: Statistical Attitude Scale(SAS)- 9th INTERNATIONAL STATISTICS DAY SYMPOSIUM, 5 / 2014, Antalya [Uluslararası]

22) HASAN BULUT-YÜKSEL ÖNER-TANER TUNÇ >>Türkiye’de Kalkınma Ajansları Kapsamındaki İllerin Bazı Sosyoekonomik Göstergeler Bakımından Çok Değişkenli İstatistiksel Analizlerle Değerlendirilmesi, 8. ULUSLARARASI İSTATİSTİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTAPÇIĞI, 0, 10 / 2013 [Uluslararası]

Dergi Makalesi
1) Hasan BULUT Türkiye'deki İllerin Yaşam Endekslerine Göre Kümelenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 23, 1, 4 / 2019 [Ulusal]

2) Ebrucan İSLAMOĞLU, Hasan BULUT AN APPLICATION FOR CENTRAL BANK FOREIGN EXCHANGE RESERVES: COMPARISION OF CLASSICAL AND ROBUST REGRESSION METHODS, The Journal of International Civilization Studies , 1 / 2018 [Uluslararası]

3) Ebrucan İSLAMOĞLU, Hasan BULUT The Investigation of Factors on Prices of Real Estates in Nevşehir via Hedonic Price Model, The Journal of International Civilization Studies , 1 / 2018 [Uluslararası]

4) Tolga ZAMAN, Hasan BULUT Modified ratio estimators using robust regression methods, Communications in Statistics-Theory and Methods, 3 / 2018 [Uluslararası]

5) Hasan BULUT, Tolga ZAMAN ROBUST HEDONİK MODELLERİN KARŞILAŞTIRILMASI: BEETLE TÜRKİYE PİYASA FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 5 / 2018 [Ulusal]

6) Hasan BULUT, Yüksel ÖNER The evaluation of socio-economic development of development agency regions in Turkey using classical and robust principal component analyses [SCI], Journal of Applies Statistics, 44, 16, 10 / 2017, 10.1080/02664763.2016.1267115 [Uluslararası]

7) Hasan BULUT, Yüksel ÖNER, Çağlar SÖZEN Clustering of Member and Candidate Countries of the European Union, International Journal of Sciences: Basic and Applied Research, 8 / 2017 [Uluslararası]

8) Hasan BULUT, Yüksel ÖNER, Çağlar SÖZEN A Proposal for Robpca Algorithm, International Journal of Sciences:Basic and Applied Research, 29, 2, 8 / 2016 [Uluslararası]

9) Hasan BULUT, Emre DÜNDER, Erdinç YÜCESOY INVESTIGATION OF DETERMINANTS OF NET MIGRATION USING VARIABLE SELECTION ALGORITHMS, Mathematical Finance Letters, 11 / 2016 [Uluslararası]

10) Hasan BULUT, Tolga ZAMAN, Ebrucan İSLAMOĞLU, Ümit KILIÇ Determining the Factors Affecting the Price of Beetle in Turkish Market via Hedonic Price Model, International Journal of Sciences:Basic and Applied Research, 12 / 2016 [Uluslararası]

11) Tolga ZAMAN, Kamil ALAKUŞ, HASAN BULUT Invastigating of Turkey Champion Clubs' Financial Performance Using Bootstrap and Jackknife Methods, American Journal of Theoretical and Applied Statistics, 3 / 2015, 10.11648/j.ajtas.20150402.13 [Uluslararası]

12) HASAN BULUT, Yüksel ÖNER The Evaluation Of The Development Agency Regions In Turkey In Terms Of Some Socioeconomic Indicator With Factor Analyses, Alphanumeric Journal, 3, 1, 6 / 2015, 10.17093/aj.2015.3.1.5000105857 [Uluslararası]

13) HASAN BULUT, Yüksel ÖNER, Ebrucan İSLAMOĞLU SAMSUN İLİ KONUT FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN HEDONİK FİYAT MODELİ İLE İNCELENMESİ, Alphanumeric Journal, 3, 2, 12 / 2015, 10.17093/aj.2015.3.2.5000146997 [Uluslararası]

14) Ebrucan İSLAMOĞLU, Ali İSLAMOĞLU, HASAN BULUT Comparison of Forescasting Methods for Interval-Valued Time Series, International Journal of Statistics and Applications, 12 / 2015, 10.5923/j.statistics.20150506.07 [Uluslararası]

Yüksek Lisans Tezi
1) HASAN BULUT ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL ANALİZDE ROBUST İSTATİSTİKLERİN KULLANIMI, 9 / 2014, SAMSUN

Doktora Tezi
1) Hasan BULUT ÇOK DEĞİŞKENLİ VERİLERDE ROBUST KÜMELEME ANALİZİ İLE BOYUT İNDİRGEME VE BİRİMLERİN SINIFLANDIRILMASI, 12 / 2017, SAMSUN

Kitap
1) Hasan BULUT R Uygulamaları ile Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler (Web Sayfası: https://www.nobelyayin.com/detay.asp?u=15237 ), 12 / 2018 [Ulusal]


Projeler1) BAP - Araştırmacı 4 - 2016 / 5 - 2017 | Durum : Tamamlandı.
Çok Değişkenli Verilerde Robust Kümeleme Analizi ile Boyut İndirgeme ve Birimlerin Sınıflandırılması