HASAN ATSIZ

Dr. Öğretim Üyesi HASAN ATSIZ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ / FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
Kişisel Bilgiler
Yabancı Diller
İngilizce
Telefon ve Dahili
(362) 312-1919 / 6149
OMÜ E-Posta
hasan.atsiz@omu.edu.tr
Uzmanlık Alanları
Din Felsefesi / Felsefe Tarihi

Eğitim Bilgileri
Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Yüksek Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Doktora
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dr. Öğr. Üyeliği
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Akademik ve İdari Görevler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Araştırma Görevlisi