HARUN REŞİT BAĞCI

Doç.Dr. HARUN REŞİT BAĞCI

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / COĞRAFYA
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
Elazığ
Telefon ve Dahili
(362) 312-1919 / 5212
OMÜ E-Posta
harun.bagci@omu.edu.tr
Diğer E-Posta
harun_bagci@hotmail.com
Uzmanlık Alanları
Doğal Afetler, Afet Yönetimi, Uzaktan Algılama, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Uygulamalı Jeomorfoloji
İlgi Alanları
Doğal Afetler, Afet Yönetimi, Uzaktan Algılama, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Uygulamalı Jeomorfoloji

Eğitim Bilgileri
Yüksek Lisans
Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fiziki Coğrafya Anabilim dalı / 2012
Doktora
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstittüsü, Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı / 2017
Dr. Öğr. Üyeliği
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi / 2018

Akademik ve İdari Görevler Coğrafya Bölümü Bölüm Başkanı Yardımcısı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Türkiye Coğrafyası Anabilim Dalı Anabilim Dalı Başkanı