Halithan ŞEN

Arş. Gör. Halithan ŞEN

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / COĞRAFYA
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
Trabzon
Yabancı Diller
İngilizce
Telefon ve Dahili
(362) 312-1919 / 5213
OMÜ E-Posta
halithan.sen@omu.edu.tr

Eğitim Bilgileri
Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya / 2018 / 2018
Yüksek Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / 2022 / 2022
Doktora
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Halen

Akademik ve İdari Görevler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Araştırma Görevlisi