HAKAN TAN

Dr. Öğretim Üyesi HAKAN TAN

/
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
Samsun
Yabancı Diller
İngilizce
Telefon ve Dahili
(362) 312-1919 / 6562
OMÜ E-Posta
hakan.tan@omu.edu.tr

Eğitim Bilgileri
Lisans
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü / 2011
Yüksek Lisans
Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih ABD / 2013
Doktora
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih ABD / 2019
Yrd. Doçentlik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Çarşamba İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih Bölümü / 2019

Akademik ve İdari Görevler Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Çarşamba İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı (2019-...)