HAKAN TAN

Arş. Gör. HAKAN TAN

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
Samsun
Yabancı Diller
İngilizce
OMÜ E-Posta
hakan.tan@omu.edu.tr

Eğitim Bilgileri
Lisans
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü / 2011
Yüksek Lisans
Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih ABD / 2013
Doktora
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih ABD