Muhammet Hakan MAYDA

Arş. Gör. Muhammet Hakan MAYDA

YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
Gaziantep
Yabancı Diller
İngilizce
Telefon ve Dahili
(362) 312-1919 / 5644
OMÜ E-Posta
hakan.mayda@omu.edu.tr
Diğer E-Posta
hakan_mayda@hotmail.com
Uzmanlık Alanları
Beden Eğitimi Spor

Eğitim Bilgileri
Lisans
Gaziantep Üniversitesi
Yüksek Lisans
Gaziantep Üniversitesi
Doktora
Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Akademik ve İdari Görevler Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi