GÜLŞEN BAYRAKDAR

Öğr. Gör. GÜLŞEN BAYRAKDAR

SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU / El Sanatları

» Verdiği Dersler


Mesleki Teknik Resim- I

Mesleki Teknik Resim- II

Görsel Algı- I

Görsel Algı- II

Mimari Sanat Tarihi

Bilgisayar Uygulama ve Tasarım-I

Bilgisayar Uygulama ve Tasarım-II

Bilgisayar Uygulama ve Tasarım-III

Sanata Giriş