GÜL ÇAVUŞOĞLU

Dr. Öğretim Üyesi GÜL ÇAVUŞOĞLU

YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / SPOR YÖNETİCİLİĞİ
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
Trabzon
Yabancı Diller
İngilizce
Telefon ve Dahili
(362) 312-1919 / 5657
OMÜ E-Posta
gul.cavusoglu@omu.edu.tr
Diğer E-Posta
gulcavusoglum@hotmail.com
Uzmanlık Alanları
Sporda Psikososyal Alanlar, Spor Yönetimi

Eğitim Bilgileri
Lisans
Kocaeli Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu / 2009
Yüksek Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Spor ABD. / 2014
Doktora
Ondokuz Mayıs Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Spor ABD. / 2019
Yrd. Doçentlik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi. Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Yöneticiliği / 2020

Akademik ve İdari Görevler Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi