METHİYE GÖNÜL OĞUR

Prof.Dr. METHİYE GÖNÜL OĞUR

TIP FAKÜLTESİ / DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ


YayınlarKitap Çevirisi
1) Genetik Hastaliklarin Tedavisi, 12 / p: 236-253, 2002

2) Tıbbi Genetiğin Esasları I , 6 / 2014

3) Tıbbi Genetiğin Esasları II, 9 / 2014

Kitap Bölümü
1) Mikrodelesyon Sendromları (Temel Pediatri), 8 / p:223-228, 2010 [Ulusal]

2) Enfeksiyon Hastalıkları ve Genetik Yatkınlık, 8 / p: 87-100, 2008 [Ulusal]

3) Genetik Hastalıklarda Prenatal Tanı, 2 / p: 15-42, 1998 [Ulusal]

4) Rejeneratif Tıp, Kök Hücre Uygulamaları ve Transplantasyonun Geleceği. İmmünolojide Gelişmeler, 6 / p: 135-144, 2008 [Ulusal]

5) Beyin Sapı ve Serebellar Malformasyonlar, 9 / :13-25, 2013 [Ulusal]

6) Kromozom Hastalıkları, 7 / :13-25, 2011 [Ulusal]

7) Çullu F (editor) Dismorfik Çocuğa Yaklaşım, Pediatrinin Esasları (ed. Çullu F) , 12 / 2015 [Ulusal]

8) Preimplantation genetic diagnosis for chromosomal translocation carriers., 1 / 2002 [Uluslararası]

Dergi Makalesi
1) Celiksoy MH, Ogur G, Yaman E, Abur U, Fazla S, Sancak R, Yildiran A. Could familial Mediterranean fever gene mutations be related to PFAPA syndrome? , Pediatr Allergy Immunol. 2015

2) Ciftcioglu E, Ozyurek H, Nural MS, Kopuz C, Incesu L, Ogur G. Absence of the lateral and third ventricles associated with holoprosencephaly., Anat Cell Biol. 2015

3) Mutations in the human UBR1 gene and the associated phenotypic spectrum. , Hum Mutat. , 35, 1 / 2014 [Uluslararası]

4) Premature ovarian failure due to tetrasomy X in an adolescent girl., Eur J Pediatr., 173, 5 / 2014 [Uluslararası]

5) Phenotypic spectrum and prevalence of INPP5E mutations in Joubert syndrome and related disorders., Eu J Hum Genet. 21(10):1074-1078, 2013, 21, 10, 1 / 2013 [Uluslararası]

6) Two Males with SRY-Positive 46,XX Testicular Disorder of Sex Development. , Syst Biol Reprod Med. , 59, 1, 7 / 2013 [Uluslararası]

7) Chromosomal anomalies and additional sonographic findings in fetuses with open neural tube defects. , Arch Gynecol Obstet. 286(6):1393-1398, 2012, 286, 6, 1 / 2012 [Uluslararası]

8) Simplified gyral pattern with cerebellar hypoplasia in Sedaghatian type spondylometaphyseal dysplasia: a clinical report and review of the literature. , Am J Med Genet A. 58A(6):1400-1405, 2012, 6, 1400-1405, 1 / 2012 [Uluslararası]

9) t(6;9)(p23;q34) presenting acute myeloid leukemia in a child with an unsuspected 45,X/46,X,derY [?t(Yp;Yq)] chromosomal constitution: yet another Y chromosome overdosage and malignancy association. , J Pediatr Hematol Oncol. , 1 / 2012 [Uluslararası]

10) KIF7 mutations cause fetal hydrolethalus and acrocallosal syndromes. , Nat Genet. 43:601-616, 2011, 43, 5 / 2011 [Uluslararası]

11) Clinical and molecular studies in two families with Fraser syndrome: a new fras1 gene mutation, prenatal ultrasound findings and implications for genetic counselling, Genet Couns. 22(3): 233-244, 2011, 22, 3, 1 / 2011 [Ulusal]

Kitap
1) Ogur G (Editor) 2.Ulusal_Cocuk_Genetik_Sempozyumu-Sempozyum_Kitabi, 11 / 2015 [Ulusal]

Kitapçık
1) Ogur G (Editor) Orphanet 2015 Rare Disease I Türkiye Raporu, 2 / 2015

Tez Danışmanlıkları1) Doktora - Ummet Abur - Kronik Lenfositik Lösemi (KLL) Prognozunda Floresan In Situ Hibridizasyon (FISH) ve CLLU1 Ekspresyon Çalışmalarının Önemi - OMU - 7 / 2015
2) Doktora - Sadriye Ozdemir - ÇOCUKLUK ÇAĞI AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ’DE TEL VE AML1 GEN DÜZENSİZLİKLERİNİN KLİNİK VE HEMATOLOJİK ÖNEMİ - OMU - 6 / 2014
3) Doktora - Levent AKKUS - DOWN SENDROM’LU 220OLGUNUN KLİNİK VE SİTOGENETİK ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ - 6 / 2011
4) Doktora - Fatma Ekici - Kronik Myeloid Lösemide Philadelphia Kromozomu ve BCR/ABL Füzyon Transkripti Belirlenmesinde Real-Time PCR, FISH ve Sitogenetik Yöntemlerin Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi - OMUU - 7 / 2011