METHİYE GÖNÜL OĞUR

Prof.Dr. METHİYE GÖNÜL OĞUR

TIP FAKÜLTESİ / DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Bilgiler
Yabancı Diller
İngilizce, Fransızca
Telefon ve Dahili
(312) 312-1919 / 2774
OMÜ E-Posta
gonulog@omu.edu.tr
Diğer E-Posta
ogurg@yahoo.com
Uzmanlık Alanları
1. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 2. Tıbbi Genetik

Eğitim Bilgileri
Lisans
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Yüksek Lisans
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Doktora
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Doçentlik
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Profesörlük
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi

Akademik ve İdari Görevler ORPHANET TÜRKİYE EŞ-BAŞKAN
OMU, ERASMUS KOORDINATOR
OMU TIP, ÇOCUK GENETİK BİLİM DALI BAŞKANI
OMU TIP TIBBİ GENETİK ANABİLİM DALI BAŞKANI