GÖKHAN DEMİR

Doç.Dr. GÖKHAN DEMİR

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ


YayınlarDergi Makalesi
1) Alpaslan E., Haciefendioglu K., Demir G., Birinci F. Response surface-based finite-element model updating of a historic masonry minaret for operational modal analysis, STRUCTURAL DESIGN OF TALL AND SPECIAL BUILDINGS, 5 / 2020, 10.1002/tal.1733 [Uluslararası]

2) Gökhan DEMİR GIS-based landslide susceptibility mapping for a part of the North Anatolian Fault Zone between Reşadiye and Koyulhisar (Turkey), CATENA, 183, 8 / 2019, doi.org/10.1016/j.catena.2019.104211 [Uluslararası]

3) Utku KÖKTAN, Gökhan DEMİR, M. Kerem ERTEK Bir Konsol İstinat Duvarının Sismik Davranışına Yeraltı Su Seviyesindeki Değişimlerin Etkisinin İncelenmesi, Gümüşhane Fen Bilimleri Dergisi, 9, 2, 4 / 2019, 10.17714/gumusfenbil.398875 [Ulusal]

4) Gökhan DEMİR Landslide Susceptibility Mapping By Using Statistcal Analysis İn The North Anatolian Fault Zone(NAFZ) on The Northern Part Of Suşehri Town, Turkey, Natural Hazards, 1 / 2018, DOI: 10.1007/s11069-018-3195-1 [Uluslararası]

5) Kemal Hacıefendioğlu,Emre Alpaslan, Gökhan Demir, Burcu Dinç, Fahri Birinci Experimental modal investigation of scaled minaret embedded in different soil types, Građevinar, 70, 3, 4 / 2018, 10.14256/JCE.1855.2016 [Uluslararası]

6) Gökhan DEMİR Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Suşehri (Sivas) Heyelan Duyarlılık Analizi, Gümüşhane Fen Bilimleri Dergisi, 1 / 2018, 10.17714/gumusfenbil.299987 [Ulusal]

7) M. Kerem ERTEK, G.DEMİR Evaluation of liquefaction potential and post-liquefaction settlements in a coastal region in Atakum, Arabian Journal of Geosciences, 4 / 2017, DOI: 10.1007/s12517-017-2998-9 [Uluslararası]

8) Emre Alpaslan , Burcu Dinç , Kemal Hacıefendioğlu , Gökhan Demir , Olgun Köksal Modal identification of a reduced-scale masonry arch bridge with experimental measurements and finite element method, Challenge Journal of Structral Mechanics, 3, 3, 6 / 2017, 10.20528/cjsmec.2017.06.012 [Uluslararası]

9) Gokhan Demir,Mustafa Aytekin,Aykut Akgun Landslide susceptibility mapping by frequency ratio and logistic regression methods: an example from Niksar–Resadiye (Tokat, Turkey), Arab Journal Geosci, 2 / 2014, 10.1007/s12517-014-1332-z [Uluslararası]

10) Esra Subaşı Duman, Sabriye Banu Ikizler, Zekai Angın, Gökhan Demir Assessment of liquefaction potential of the Erzincan, Eastern Turkey, Geomechanics and Engineering, 12 / 2014, 10.12989/gae.2014.7.6.589 [Uluslararası]

11) Gökhan Demir, Mustafa Aytekin,Aykut Akgun,Sabriye Banu Ikizler,Orhan Tatar A comparison of landslide susceptibility mapping of the eastern part of the North Anatolian Fault Zone (Turkey) by likelihood-frequency ratio and analytic hierarchy process methods, Natural Hazards, 65, 3, 2 / 2013, 10.1007/s11069-012-0418-8 [Uluslararası]

Konferans Bildirisi
1) M. Kerem ERTEK, G. DEMİR, S.B. İKİZLER Samsun İli Atakum İlçesindeki Bir Alanda Sıvılaşma Potansiyelinin Belrlenmesi, 11 / 2015, 6. Geoteknik Sempozyumu Adana [Ulusal]

2) Derin Kazılarda İksa Sistemlerinin Tasarımının ve Deformasyonlarının İncelenmesi, 11 / 2015, 6. Geoteknik Sempozyumu Adana [Ulusal]

3) SENOL, A., IKIZLER, B., ETMINAN, E., DEMIR, G. Improvement of Low Plasticity Clayey Soils Using Polypropylene Fibers, 7 / 2014, Hubei, China [Uluslararası]

4) Subaşı, E., İkizler, S. B., Angın, Z., Demir, G., ERZİNCAN İL MERKEZİ VE ÇEVRESİNDEKİ ZEMİNLERİN SIVILAŞMA POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ, 12 / 2013, 5. Geoteknik Sempozyumu, Çukurova Üniversitesi, Adana [Ulusal]

5) Demir G., Aytekin M., İkizler S.B., Akgün A., Angın Z. İki Değişkenli İstatistik Tekniği ile Heyelan Duyarlılık Haritasının Üretimi: Niksar– Reşadiye (Tokat, Türkiye) Örneği, 10 / 2013, Taşkın ve Heyelan Sempozyumu, Trabzon [Ulusal]

6) Subaşı, E., İkizler, S. B., Angın, Z., Demir, G., Kayahan, A. An Assessment of Rainfall-Induced Rize Landslide and Flooding, 4 / 2012, EGU General Assembly, Vienna [Uluslararası]

7) Kayahan, A., İkizler, S. B., Angın, Z., Demir, G., Subaşı, E. Investigation of Persembe Yenikoy Landslide, 4 / 2012, EGU General Assembly, Vienna [Uluslararası]

8) Akgün A., Angın Z., İkizler S. B., Demir G. An Assessment of the Rainfall-induced Gundogdu (Rize, Northeastern Turkey) landslides and flooding: A perspective of Geotechnical and Geomorphological characteristics., 4 / 2011, EGU General Assembly, Vienna [Uluslararası]

9) Demir G., Aytekin M., Akgün A., İkizler S. B. Landslide susceptibility mapping for a part of North Anatolian Fault Zone (Northeast Turkey) using likelihood-frequency ratio model, 4 / 2011, EGU General Assembly, Vienna [Uluslararası]

10) Demir G., Aytekin M., Akgün A., İkizler S. B., Vekli M. GIS-Based Landslide Susceptibility Assessment for a Part of Tectonic Kelkit Valley (Eastern Black Sea Region of Turkey), 10 / 2010, 9th International Congress on Advances in Civil Engineering, Karadeniz Technical University, Turkey [Uluslararası]

11) Vekli M., Aytekin M., İkizler S. B., Çalık Ü., Demir G., Experimental Investigation on Bearing Capacity and Settlement Behavior of Slopes Improved by Stone Columns, 10 / 2010, 9th International Congress on Advances in Civil Engineering,Karadeniz Technical University, Turkey [Uluslararası]

12) Tatar, O., Gürsoy, H., Altunel, E., Akyüz, S., Topal, T., Türk, T., Poyraz, F., Hastaoğlu, K., Koçbulut, F., Sezen, F., Dikmen, Ü., Polat, A., Mesci, L., Akpınar, Z., Çakır, Z., Akın, M., Karabacak, V., Zabcı, C., Kavak, K.Ş., Demir, G., Ayazlı, E., Gürsoy, Ö. and Yalçıner, Ç. Multidisciplinary natural hazard analysis along the eastern segments of the north Anatolian fault zone,Turkey. , 11 / 2010, Sixth Nepal Geological Congress (NGC VI) Geology, Natural Resources, Infrastructures, Climate Change and Natural Disasters, Kathmandu, Nepal [Uluslararası]

13) Tatar O., Türk T., Gürsoy H., Hastaoğlu K., Ayazlı E., Poyraz F., Gürsoy Ö., Zabcı C., Demir G., Dikmen Ü., Akın M., Mesci B.L. , Koçbulut F., Kavak K. Ş., Sezen T. F. ve Polat A., Kelkit Vadisi Afet Bilgi Sistemi (Kabis) Altyapisinin Oluşturulmasi , 10 / 2007, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, KTÜ, Trabzon [Ulusal]

14) Tatar O., Gürsoy H., Altunel E., Akyüz S., Tamer T., Sezen T. F., Koçbulut F., Mesci B.L., Kavak K. Ş., Dikmen Ü., Poyraz F., Hastaoğlu K., Türk T., Ayazlı E., Gürsoy Ö., Polat A., Akın M., Demir G., Zabcı C., Karabacak V., Çakır Z., Kuzey Anadolu Fay Zonu Üzerinde Kelkit Vadisi Boyunca Yer Alan Yerleşim Alanlarının Cbs Tabanlı Afet Bilgi Sistemi (Kabis) Tasarımı Ve Ön Bulgular , 10 / 2007, 30. Yil Jeoloji Sempozyumu [Ulusal]

15) Kuzey Anadolu Fay Zonu Üzerinde Kelkit Vadisi Boyunca Yer Alan Yerleşim Alanlarının Doğal Afet Risk Analizi, CBS Tabanlı Afet Bilgi Sistemi (KABİS) Tasarımı: Proje Tanıtımı ve Ön Bulgular, 11 / 2007, Aktif Tektonik Araştırma Grubu 11. Çalıştayı, TÜBİTAK-MAM, Gebze Kocaeli [Ulusal]

16) Demir G., Aytekin M.,Çakır T., İkizler S. B. Rize Pazar’da Bir Stabilite Analizi, 9 / 2006, Z.M.T.M. Onbirinci Ulusal Kongresi, K.T.Ü., Trabzon [Ulusal]

17) Demir G., Aytekin M.,Vekli M., İkizler S. B Ordu Efirli’de Bir Heyelan Analizi, 9 / 2006, Z.M.T.M. Onbirinci Ulusal Kongresi, K.T.Ü., Trabzon [Ulusal]

18) Çakır T., Aytekin M., Demir G., Donatılı Zemin Uygulamaları, 9 / 2006, Z.M.T.M. Onbirinci Ulusal Kongresi, K.T.Ü., Trabzon [Ulusal]

19) Aras E., Demir G., Berkün M. Katı Atıkların Düzenli Depolanması ve Sızıntı Sularının Sızdırmazlığının Sağlanması, 9 / 2006, Z.M.T.M. Onbirinci Ulusal Kongresi, K.T.Ü., Trabzon [Ulusal]

20) Tatar, O., Gürsoy, H., Altunel, E., Akyüz, S., Topal, T., Şahin, M., Kavak, K.Ş., Sezen, T.F., Koçbulut, F., Mesci, B.L., Dikmen, Ü., Poyraz, F., Hastaoğlu, K.Ö., Türk, T., Ayazlı, E., Gürsoy, Ö., Polat, A., Akpınar, Z., Akın, M., Demir, G., Çakır, Z., Zabcı, C., Karabacak, V., Yavaşoğlu, H., Büyüksaraç, A., Yalçıner, Ç., Erden, T. ve Karaman, H Kuzey Anadolu Fay zonu üzerinde Kelkit vadisi boyunca yer alan yerleşim alanlarının doğal afet risk analizi ve afet bilgi sisteminin oluşturulması: ilk sonuçlar, 11 / 2006, Aktif Tektonik Araştırma Grubu 10. Toplantısı, İzmir. [Ulusal]

21) Gürsoy, H., Tatar, O., Mesci, B.L., Koçbulut, F., Akpınar, Z., Tunçer, D., Yaman, S. ve Demir, G. Aktif Fay Zonlarında Gelişen Doğal Afetlere güncel bir örnek : 17 Mart 2005 Kuzulu (Koyulhisar-Sivas) Heyelanı ve Bölgenin Temel Jeolojik Özellikleri, 12 / 2006, 1. Heyelan Sempozyumu, Trabzon [Ulusal]


Projeler1) BAP - Araştırmacı 9 - 2002 / 8 - 2004 | Durum : Tamamlandı.
Heyelanlar ve Rize Yöresine Ait Bir Uygulama
2) DPT - Araştırmacı 9 - 2006 / 9 - 2008 | Durum : Tamamlandı.
Kuzey Anadolu Fay Zonu Üzerinde Kelkit vadisi Boyunca yer alan Yerleşim Alanlarının Doğal Afet Risk Analizi ve Afet Bilgi Sisteminin oluşturması
3) BAP - Araştırmacı 8 - 2006 / 7 - 2011 | Durum : Tamamlandı.
Kuzey Anadolu Fayi Üzerinde Niksar-Suşehri Arasindaki Alanin Cbs Tabanli Heyelan Duyarlilik Analizi

Tez Danışmanlıkları1) Yüksek Lisans - ÖMER FATİH YAZICIOĞLU - 1 / 2018
2) Yüksek Lisans - Utku KÖKTAN - 1 / 2018
3) Yüksek Lisans - Muzaffer Kerem ERTEK - Sıvılaşma Potansiyelinin Belirlenmesi Ve Oturmalara Etkisinin İncelenmesi: Atakum Örneği - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 7 / 2015
4) Yüksek Lisans - Mehmet Bahadır BÜLBÜL - Derin Kazılarda Farklı İksa Sistemlerinin Tasarımının ve Deformasyonlarının İncelenmesi - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 10 / 2015