GÖKHAN DEMİR

Dr. Öğretim Üyesi GÖKHAN DEMİR

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
Trabzon
Yabancı Diller
İngilizce/Almanca
Telefon ve Dahili
(362) 312-1919 / 1074
OMÜ E-Posta
gokhan.demir@omu.edu.tr
Diğer E-Posta
gokhandemir61@gmail.com
Uzmanlık Alanları
Zemin Mekaniği/Temel İnşaatı/Şev Stabilitesi/Heyelan/Heyelan Duyarlılık Analizi

Eğitim Bilgileri
Lisans
Atatürk Üniversitesi / 2000
Yüksek Lisans
Karadeniz Teknik Üniversitesi / 2004
Doktora
Karadeniz Teknik Üniversitesi / 2011
Yrd. Doçentlik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi