Gökhan ARSLAN

Dr. Öğretim Üyesi Gökhan ARSLAN

TIP FAKÜLTESİ / TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
Samsun
Yabancı Diller
İngilizce
OMÜ E-Posta
gokhan.arslan@omu.edu.tr
Uzmanlık Alanları
Fizyoloji
İlgi Alanları
Sinirbilim

Eğitim Bilgileri
Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
Yüksek Lisans
Doktora
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı