Merve Gizem SEZENER

Arş. Gör. Merve Gizem SEZENER

VETERİNER FAKÜLTESİ / KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER
Kişisel Bilgiler
OMÜ E-Posta
gizem.sezener@omu.edu.tr

Eğitim Bilgileri
Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi / 2011
Doktora
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veterinerlik Mikrobiyolojisi / 2016