GÜRAY ERENER

Prof.Dr. GÜRAY ERENER

ZİRAAT FAKÜLTESİ / ZOOTEKNİ


YayınlarKonferans Bildirisi
1) İsa COŞKUN, Murat TAT, Gökhan FİLİK, Aydın ALTOP, Ahmet ŞAHİN, Güray ERENER, H.Ersin ŞAMLI The effects of initial chick weight and dietary symbiotic supplementation on growth performance, gastro intestinal tract development, ileal histomorphology and caecal pathogen microorganism in broiler chickens, 6 / 2015, Ilıdza-Sarajevo, Bosnıa and Herzegovına [Uluslararası]

2) COŞKUN İsa, Güray ERENER, Hayrettin ÇAYIROĞLU, Aydın ALTOP, Hüseyin ÇAYAN, Ahmet ŞAHİN Rasyona Simbiyotik İlavesi ve Altlığın Bıldırcınların Büyüme Performansı, Yenilebilir İç Organ Gelişimi ve Duedonum Histolojisi Üzerine Etkileri, 9 / 2015, KONYA [Ulusal]

3) Atilla TAŞKIN, Ufuk KARADAVUT, Güray ERENER Dağ Horozunun (Tetrao mlokosiewiczi) Beslenme Alışkanlıkları ve Hayatta Kalma Mücadelesi”, 10 / 2014, Elazığ [Uluslararası]

4) Hayrettin ÇAYIROĞLU, Güray ERENER, Ahmet ŞAHİN Süt Sığırlarında Mevsimsel Beslemenin Sütün Karotenoid İçeriğine Etkileri, 4 / 2014, Kayseri [Uluslararası]

5) Hüseyin ÇAYAN, Aydın ALTOP, Güray ERENER Yem ve Yem Hammaddelerinde Mikrobiyal İnokulantlı Fermantasyonun Kanatlı Hayvan Besleme Açısından Önemi, 10 / 2014, Elazığ [Ulusal]

6) Hüseyin ÇAYAN, Aydın ALTOP, Isa COŞKUN, Güray ERENER Effect of Plant and Plant Extracts on Egg Yolk Cholesterol, 10 / 2013, Tekirdağ, Türkiye [Uluslararası]

7) Aydın ALTOP, Güray ERENER, Hüseyin ÇAYAN Spectroscopic techniques used to measure interval quality of eggs, 6 / 2010, Samsun- Türkiye [Uluslararası]

8) Nuh OCAK, Güray ERENER, F.Burak AK Murat SÜNGÜ, Aydın ALTOP, Abdülaziz.ÖZMEN Performance of Broilers Fed Dry Peppermint (Mentha Piperita L.) or Thyme (Thymus Vulgaris L.) Leaf Supplemented Diet, 9 / 2006, Antalya -TÜRKİYE [Uluslararası]

9) Nuh OCAK, Güray ERENER, Aydın ALTOP, Canan KOP Feeding diets with malic acid may increase growth performance without affecting food efficiency of Japanese quails, 9 / 2006, Verona, Italy, [Uluslararası]

10) Ergin ÖZTÜRK, İsa COŞKUN, Nuh OCAK, Güray ERENER Effects of humic acids on egg yield and egg shell quality of hens after peak laying period, 9 / 2006, Verona-Italy [Uluslararası]

11) Güray ERENER, F. Burak AK, Nuh OCAK A study on feeding hazelnut kernel oil meal as a protein source for broiler, 9 / 2006, Verona-Italy [Uluslararası]

12) Güray ERENER, Musa SARICA, Numan KARAÇAY Japon Bıldırcınlarının İçme Sularına İlave Edilen E Vitamini-Selenyumun Performans Özelliklerine Etkileri, 5 / 1997, İstanbul [Uluslararası]

13) Musa SARICA, Güray ERENER, Numan KARAÇAY Bıldırcınlarda Büyütme Döneminde Uygulanan Farklı Aydınlatma ve Islak Yemle Yemlemenin Performans Özelliklerine Etkileri, 5 / 1997, İstanbul [Uluslararası]

14) Güray ERENER, B. Zehra SARIÇİÇEK Yumurta Tavuklarında Kalsiyum Metabolizması ve Yumurta Kabuğu Oluşumu, 5 / 1997, İstanbul [Uluslararası]

15) B.Zehra SARIÇİÇEK, Musa SARICA, Güray ERENER Değişik Bitkisel Protein Kaynaklarının Bıldırcınların Verim Özelliklerine Etkileri, 2.Yumurta Verim Özelliklerine Etkileri, 5 / 1995, İstanbul [Uluslararası]

16) Güray ERENER, B. Zehra SARIÇİÇEK Kanatlı Hayvan Beslemede Zeolit Kullanımı, 5 / 1995 [Uluslararası]

17) Güray ERENER, İsa COŞKUN, Ayşenur AKKAN The effects of in ovo injection lysine and methionine to fertile broiler eggs on hatchability, growth performance, gastro intestinal tract development, gut microbiota and ileal histomorphology, 6 / 140, Ilıdza-Sarajevo, Bosnıa and Herzegovına [Uluslararası]

Dergi Makalesi
1) Altop, A., G. Erener, M.E, Duru, K. Isik, Effects of essential oils from Liquidambar orientalis Mill. leaves on growth performance, carcass and some organ traits, some blood metabolites and intestinal microbiota in broilers, British Poultry Science, 59, 2 / 2018, https://doi.org/10.1080/00071668.2017.1400657 [Uluslararası]

2) Hüseyin ÇAYAN, Güray ERENER Effect of Olive Leaf (Olea europaea) Powder on Laying Hens Performance, Egg Quality and Egg Yolk Cholesterol Levels, ASIAN-AUSTRALASIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCES, 28, 4, 4 / 2015, 10.5713/ajas.14.0369 [Uluslararası]

3) Ergin ÖZTÜRK, İsa COŞKUN, Nuh OCAK, Güray ERENER, Muhammet DERVİŞOĞLU, Sadettin TURHAN Performance, meat quality, meat mineral contents and caecal microbial population responses to humic substances administered in drinking water in broilers, BRITISH POULTRY SCIENCE, 55, 5, 11 / 2014, 10.1080/00071668.2014.960807 [Uluslararası]

4) İsa COSKUN, Güray ERENER, Ahmet ŞAHİN, Aydın ALTOP, Aylin Ağma OKUR Impacts of In Ovo Feeding of DL-Methionine on Hatchability and Chick Weight, Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 2, 1, 2 / 2014 [Ulusal]

5) Ergin ÖZTÜRK, Nuh OCAK, Alev TURAN, Güray ERENER, Aydın ALTOP, Soner ÇANKAYA Performance, carcass, gastrointestinal tract and meat quality traits, and selected blood parameters of broilers fed diets supplemented with humic substances, JOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE, 92, 1, 1 / 2012, 10.1002/jsfa.4541 [Uluslararası]

6) Atilla TAŞKIN, Ahmet ŞAHİN, Güray ERENER, Ömer CAMCI Turaç (Francolinus francolinus)’ın Beslenme Alışkanlıkları ve Biyoçeşitlilikteki Önemi”, Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi , 5, 2, 2 / 2012 [Ulusal]

7) Growth Performance, Meat Quality and Caecal Coliform Bacteria Count of Broiler Chicks Fed Diet with Green Tea Extract, ASIAN-AUSTRALASIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCES, 24, 8, 8 / 2011, 10.5713/ajas.2011.10434 [Uluslararası]

8) Ergin ÖZTÜRK, Nuh OCAK, İsa COŞKUN, Sadettin TURHAN, Güray ERENER Effects of humic substances supplementation provided through drinking water on performance, carcass traits and meat quality of broilers, JOURNAL OF ANIMAL PHYSIOLOGY AND ANIMAL NUTRITION, 94, 1, 2 / 2010, 10.1111/j.1439-0396.2008.00886.x [Uluslararası]

9) Güray ERENER, Aydın ALTOP, Nuh OCAK, Hasan Murat AKSOY, Soner ÇANKAYA, Ergin ÖZTÜRK Influence of Black Cumin Seed (Nigella sativa L.) and Seed Extract on Broilers Performance and Total Coliform Bacteria Count, ASIAN JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, 5, 2, 3 / 2010 [Uluslararası]

10) Nuh OCAK, Güray ERENER, Aydın ALTOP, Canan KOP The Effect of Malic Acid on Performance and Some Digestive Tract Traits of Japanese Quails, JOURNAL OF POULTRY SCIENCE, 46, 1, 1 / 2009, 10.2141/jpsa.46.25 [Uluslararası]

11) Güray ERENER, F. Burak AK, Nuh OCAK A study on feeding hazelnut kernel oil meal as a protein source for broiler chickens, ANIMAL SCIENCE JOURNAL, 80, 3, 6 / 2009, 10.1111/j.1740-0929.2009.00632.x [Uluslararası]

12) Ergin ÖZTÜRK, İsa COŞKUN, Nuh OCAK, Güray ERENER Effects of dietary humic substances on egg production and egg shell quality of hens after peak laying period, AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, 8, 6, 3 / 2009 [Uluslararası]

13) Soner ÇANKAYA, Aydın ALTOP, Mustafa OLFAZ, Güray ERENER Karayaka toklularında kesim öncesi ve kesim sonrası ölçülen bazı özellikler arasındaki ilişkinin tahmini için kanonik korelasyon analizi, Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 24, 1, 1 / 2009 [Ulusal]

14) Soner ÇANKAYA, Aydın ALTOP, Ertuğrul KUL, Güray ERENER Faktör Analiz Skorları Kullanılarak Karayaka Kuzularında Canlı Ağırlık Tahmini, Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 24, 2, 2 / 2009 [Ulusal]

15) Numan KARAÇAY, Nuh OCAK, Musa SARICA, Güray ERENER Effect of carbohydrate supplementation provided through drinking water during feed withdrawal on meat and liver colours in broilers, JOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE, 88, 3, 2 / 2008, 10.3002/jsfa.3110 [Uluslararası]

16) Nuh OCAK, Güray ERENER, F. Burak AK, Murat SÜNGÜ, Aydın ALTOP, Abdülaziz ÖZMEN Performance of broilers fed diets supplemented with dry peppermint (Mentha piperita L.) or thyme (Thymus vulgaris L.) leaves as growth promoter source, CZECH JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE, 53, 4, 4 / 2008, 1212-1819 [Uluslararası]

17) Güray ERENER, Aydın ALTOP Growth and laying performances of Japanese quails fed hazelnut kernel meal diets enriched with L-lysine, DL-methionine and L-threonine, REVUE DE MEDECINE VETERINAIRE, 159, 6, 6 / 2008, 0035-1555 [Uluslararası]

18) Güray ERENER, Nuh OCAK, Ali Vaiz GARİPOĞLU, Ergin ÖZTÜRK Sprinkling coarse marble powder during the afternoon, toward the end of the laying period, may increase eggshell quality, ANIMAL SCIENCE JOURNAL, 79, 3, 6 / 2008, 10.1111/j.1740-0929.2008.00537.x [Uluslararası]

19) Güray ERENER, Nuh OCAK, Ali Vaiz GARİPOĞLU The influence of dietary hazelnut kernal oil on the performance and fatty acid composition of broilers, JOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE, 87, 4, 3 / 2007, 10.1002/jsfa.2770 [Uluslararası]

20) Güray ERENER, Nuh OCAK, Ali Vaiz GARİPOĞLU, Ahmet ŞAHİN, Ergin ÖZTÜRK Feeding turkey poults with starter feed and whole wheat or maize in free choice feeding system: Its effects on their performances, ASIAN-AUSTRALASIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCES, 19, 1, 1 / 2006 [Uluslararası]

21) Ali Vaiz GARİPOĞLU, Güray ERENER, Nuh OCAK Voluntary intake of insoluble granite-grit offered in free choice by broilers: Its effect on their digestive tract traits and performances, ASIAN-AUSTRALASIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCES, 19, 4, 4 / 2006 [Uluslararası]

22) Mustafa OLFAZ, Nuh OCAK, Güray ERENER, Mehmet Akif CAM, Ali Vaiz GARIPOGLU Growth, carcass and meat characteristics of Karayaka growing rams fed sugar beet pulp, partially substituting for grass hay as forage, MEAT SCIENCE, 70, 1, 5 / 2005 [Uluslararası]

23) Nuh OCAK, Güray ERENER The effects of restricted feeding and feed form on growth, carcass characteristics and days to first egg of Japanese quail (Coturnix coturnix japonica), ASIAN-AUSTRALASIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCES, 18, 10, 10 / 2005 [Ulusal]

24) Güray ERENER, Nuh OCAK, Aslı ÖZER Growth and laying performance of Japanese quail fed graded levels of hazelnut kernel oil meal incorporated into diets, ASIAN-AUSTRALASIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCES, 16, 12, 12 / 2003, 1011-2367 [Uluslararası]

25) Güray ERENER, Nuh OCAK, Ergin ÖZTÜRK, Aslı ÖZDAŞ Effect of different choice feeding methods based on whole wheat on performance of male broiler chickens, ANIMAL FEED SCIENCE AND TECHNOLOGY, 106, 1-4, 4 / 2003 [Uluslararası]

26) B.Zehra SARIÇİÇEK, Ünal KILIÇ, Güray ERENER Etlik Piliçlerde Yemleme Süresini Kısıtlamanın Performansa Etkileri, OMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 18, 1, 1 / 2003 [Ulusal]

27) Güray ERENER, Nuh OCAK, Aslı ÖZDAŞ Effect of sodium chloride supplementation provided through drinking water and/or feed on performance of Japanese quails (Coturnix coturnix japonica), TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, 26, 5, 5 / 2002 [Uluslararası]

28) Güray ERENER, Nuh OCAK, Ergin ÖZTÜRK, Aslı ÖZDAŞ Japon Bıldırcınlarının Bazı Büyüme Özellikleri Üzerine İlave Doğal Zeolitin Etkileri, OMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 6, 1, 1 / 2001 [Ulusal]

29) Güray ERENER, B. Zehra SARIÇİÇEK, Aslı ÖZDAŞ Bıldırcın Büyütme Yemine Değişik Düzeylerde Organik Asit Karışımı İlavesinin Besi Performansı ile Bağırsak İçeriği pH’sı Üzerine Etkileri, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 7, 1, 1 / 2001 [Ulusal]

30) Güray ERENER, Ergin ÖZTÜRK, Aslı ÖZDAŞ Bıldırcın Büyütme Karmalarına Katılan Farklı Bitkisel Kaynaklı Yağların Bazı Büyüme Özellikleri Üzerine Etkileri, OMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 16, 1, 1 / 2001 [Ulusal]

31) Güray ERENER Bıldırcın Büyütme Karma Yemlerinde Tritikalenin Kullanılabilme Olanakları, Tavukçuluk Araştırma Dergisi, 3, 1, 1 / 2001 [Ulusal]

32) Güray ERENER, Nuh OCAK, Aslı ÖZDAŞ Stabilize Rumen Ekstraktının Japon Bıldırcınlarının (Coturnix coturnix Japonica) Büyüme Performansı Üzerine Etkileri, Hayvansal Üretim, 42, 1, 1 / 2001 [Ulusal]

33) Güray ERENER, Nuh OCAK,Ergin ÖZTÜRK, Aslı ÖZDAŞ Ekmek Mayası Yan Ürününün Etlik Piliçlerin Performans ve Bazı Kesim Özellikleri Üzerine Etkileri, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 7, 6, 6 / 2001 [Ulusal]

34) Güray ERENER, B. Zehra SARIÇİÇEK Possibilities of utilizing first carbonation sludge from the sugar industry as a calcium source in layer diets, TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, 23, 3, 3 / 1999 [Uluslararası]

35) Ergin ÖZTÜRK, Güray ERENER, Musa SARICA Influence of Natural Zeolite on Performance of Laying Hens and Egg Quality, Tr.J. of Agriculture and Forestry, 22, 6, 6 / 1998 [Ulusal]

36) Mehmet KURAN, Güray ERENER, Nuh OCAK The Suppression of Oestrus in Beef Heifers and its Effects on Performance: A Review, Hayvansal Üretim, 37, 3 / 1997 [Ulusal]

37) B.Zehra SARIÇİÇEK, Güray ERENER, Cemal SARICAN Bazı Bitkisel Pazar Artıklarının Silolanabilme Olanakları, Tr.J. of Agriculture and Forestry, 21, 2, 2 / 1997 [Ulusal]

38) Ergin ÖZTÜRK, Güray ERENER, Arda YILDIRIM Fındık Küspesinin Etlik Piliç Rasyonlarında Bazı Bitkisel Kökenli Protein Ek Yemleri İle Karşılaştırılması, OMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 12, 3, 3 / 1997 [Ulusal]

39) B.Zehra SARIÇİÇEK, Güray ERENER Ekstrüde Tam Yağlı Soyanın Etlik Piliçlerin Besi Performansı ve Kesim Sonuçları Üzerine Etkileri, OMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 12, 3, 3 / 1997 [Ulusal]

40) B. Z. SARIÇİÇEK, Nuh OCAK, Güray ERENER Mer'aya İlaveten Verilen Farklı Kesif Yemlerin Karayaka Kuzularının Besi Gücüne Etkileri, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 2, 1, 1 / 1996 [Ulusal]

41) B.Zehra SARIÇİÇEK, Güray ERENER, Nihat ÖZEN, Karadeniz Sahilinde Üretilen Balık Unlarının Besin Madde İçerikleri ve Etlik Piliçler İçin Yem Değeri, OMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 10, 2, 2 / 1995 [Ulusal]

42) B.Zehra SARIÇİÇEK, Güray ERENER, Nihat ÖZEN, Karadeniz Sahilinde Üretilen Balık Unlarının Protein Kalitelerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 8, 1, 1 / 1995 [Ulusal]

43) B.Zehra SARIÇİÇEK, Musa SARICA, Güray ERENER Değişik Bitkisel Protein Kaynaklarının Bıldırcınların Verim Özelliklerine Etkileri. 1.Gelişme Özellikleri, OMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 9, 3, 3 / 1994 [Ulusal]

44) B. Z. SARIÇİÇEK, Nihat ÖZEN, Güray ERENER, Ergin ÖZTÜRK Sentetik Lisin ve Metiyonin İle Desteklenmiş Fındık Küspesinin Etlik Piliç Rasyonlarında Kullanılabilme Olanakları, OMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 9, 2, 2 / 1994 [Ulusal]

45) Nihat ÖZEN, B. Zehra SARIÇİÇEK, Güray ERENER, Nuh OCAK, Cemal SARICAN, Erol ÇEKGÜL, Aydın Yaşar OVALI Üre İle Muamele Edilmiş Mısır ve Çeltik Samanlarının Süt İneklerinde Kaba Yem Kaynağı Olarak Kullanılma Olanakları, Doğa Tr.J. of Veterinary and Animal Sciences, 17, 3, 3 / 1993 [Ulusal]

46) B. Z. SARIÇİÇEK, Nihat ÖZEN, Nuh OCAK, Güray ERENER, Ergin ÖZTÜRK Farklı Çağda Sütten Kesilen Karayaka Kuzularının Besi Gücü Yönünden Performansları Üzerine Bir Araştırma, OMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 8, 1, 1 / 1993 [Ulusal]

47) Nihat ÖZEN, Güray ERENER Utilizing Hazelnut Kernel Oil Meal in Layer Diets, POULTRY SCIENCE, 71, 3, 3 / 1992 [Uluslararası]

48) B.Zehra SARIÇİÇEK, Nihat ÖZEN, Güray ERENER Karayaka Toklularını Mer'aya Ek Olarak Farklı Miktarda Kesif Yemle Beslemenin Besi Performanslarına Etkileri, OMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 7, 1, 1 / 1992 [Ulusal]

49) B. Z. SARIÇİÇEK, Nihat ÖZEN, Güray ERENER, Ergin ÖZTÜRK, Nuh OCAK Karayaka Kuzularını Mer'aya Ek Olarak Farklı Miktarda Kesif Yemle Beslemenin Besi Performansına Etkileri, OMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 7, 1, 1 / 1992 [Ulusal]

50) Güray ERENER, Nihat ÖZEN Hayvan Beslemede Verim Arttırmak Amacıyla Kullanılabilecek Maddeler, OMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 6, 1-2, 2 / 1991 [Ulusal]

Doktora Tezi
1) Aydın ALTOP, Güray ERENER Sığla Ağacı (Liquidambar orientalis Mill.) Yağı ve Yapraklarından Elde Edilen Eterik Yağların Etlik Piliçlerde Performans, Kesim, Bağırsak Mikroflorası ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkileri , 5 / 2013

Yüksek Lisans Tezi
1) Hüseyin ÇAYAN, Güray ERENER Zeytin Yaprağı İlave Edilen Yumurta Tavuğu Karmalarından Fonksiyonel Yumurta Elde Edilme Olanakları, 3 / 2013, Samsun

2) Aydın ALTOP, Güray ERENER Sentetik Treonin İle Desteklenmiş Fındık Küspesinin Bıldırcın Büyütme ve Yumurtlama Dönemi Karmalarında Kullanılabilme Olanakları, 6 / 2006

3) F. Burak AK, Güray ERENER Sentetik Aminoasitler ile Desteklenmiş Fındık Küspesinin Etlik Piliç Karmalarında Kullanılabilme Olanakları, 3 / 2005

4) Aslı ÖZER, Güray ERENER Fındık Küspesinin Bıldırcın Rasyonlarında Kullanılma Olanakları, 6 / 2002, Samsun


Projeler1) TÜBİTAK - Araştırmacı 4 - 2014 / 9 - 2016 | Durum : Tamamlandı.
Zeytin Yaprağının (Olea europaea L.) Besin Madde Kompozisyonu ve Fitokimyasal Bileşenleri Üzerine Farklı Mikrobiyal İnokulantlar ile Fermentasyonun Etkileri
2) TÜBİTAK - Araştırmacı 3 - 1991 / 3 - 1992 | Durum : Tamamlandı.
Fındık Küspesinin Yumurta Tavuk Rasyonlarında Kullanılma Olanakları
3) BAP - Yürütücü 5 - 1999 / 5 - 2000 | Durum : Tamamlandı.
Tritikalenin Bıldırcın Büyütme Rasyonlarında Kullanılma Olanakları” Yürütücü
4) BAP - Yürütücü 5 - 2003 / 6 - 2004 | Durum : Tamamlandı.
Etlik Piliç Karmalarında Kullanılan Fındık Yağının Besi Performansı ve Vücut Yağ Asitleri Kompozisyonuna Etkisi
5) BAP - Yürütücü 6 - 2005 / 9 - 2006 | Durum : Tamamlandı.
Sentetik Treonin ile Desteklenmiş Fındık Küspesinin Bıldırcın Büyütme ve Yumurtlama Dönemi Karmalarında Kullanılabilme Olanakları
6) BAP - Yürütücü 6 - 2006 / 11 - 2007 | Durum : Tamamlandı.
Yüksek Oranda Kesif Yem ile Yemlenen Karayaka Erkek Toklularının Besi Performansı, Rumen ve Kan Parametreleri Üzerine DL-Malik Asitin Etkisi
7) TÜBİTAK - Yürütücü 3 - 2007 / 3 - 2009 | Durum : Tamamlandı.
Zeytin Yaprağı Ekstraktının Etlik Piliçlerde Performans, Bazı Kan Parametreleri ve Kör Bağırsak Mikroflorası Üzerine Etkileri
8) TÜBİTAK - Yürütücü 3 - 2011 / 11 - 2012 | Durum : Tamamlandı.
Sığla Ağacı (Liquidambar orientalis Mill.) Yağı ve Yapraklarından Elde Edilen Eterik Yağların Etlik Piliçlerde Performans, Kesim, Bağırsak Mikroflorası ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkileri