GÖNÜL ÇALTEPE

Prof.Dr. GÖNÜL ÇALTEPE

TIP FAKÜLTESİ / DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
İstanbul
Yabancı Diller
İngilizce
Telefon ve Dahili
(362) 312-1919 / 3876
OMÜ E-Posta
gdinler@omu.edu.tr
Uzmanlık Alanları
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme

Eğitim Bilgileri
Lisans
/ 1991
Yüksek Lisans
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi / 1991
Doktora
Hacettepe Ün. Tıp Fak. Çocuk Sağlığı ve Hast ABD, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme BD / 1999
Yrd. Doçentlik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi / 2007
Doçentlik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi / 2011
Profesörlük
Ondokuz Mayıs Üniversitesi / 2017

Akademik ve İdari Görevler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Üyeliği