FERAT UZUN

Doç.Dr. FERAT UZUN

ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARLA BİTKİLERİ

» Verdiği Dersler


TAB 633 Çayır Mera’ların Hukuki Nıtelikleri

TAB 634 Çayır ve Mer’alarda Yabancı Bitkiler ve Kontrolü

TAB 636 Çayır Mer’a Islahının Teknik Esasları

TAB 734 Mera Durumunun İncelenmesi ve Değerlendirilmesi

TBB 312 Tarla Bitkilerinde Ürün Standardizasyonu

TBB 202 Tarla Bitkileri

TBB 408 Mesleki Uygulama

TAP 105 Genel Tarla Bitkileri