FERAT UZUN

Doç.Dr. FERAT UZUN

ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARLA BİTKİLERİ
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
Ladik/Samsun
Yabancı Diller
İngilizce
Telefon ve Dahili
(362) 312-1919 / 1368
OMÜ E-Posta
fuzun@omu.edu.tr
Uzmanlık Alanları
Yem Bitkileri, Çayır ve Mera

Eğitim Bilgileri
Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi / 1991
Yüksek Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi / 1994
Doktora
Ondokuz Mayıs Üniversitesi / 2000
Yrd. Doçentlik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi / 2000
Doçentlik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi / 2011

Akademik ve İdari Görevler OMÜ, Ziraat Fakültesi Bölüm editörü Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, Bölüm editörü
OMÜ, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Lisans öğrenci danışmanlığı
OMÜ, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Tarla Bitkileri Bölümü Farabi Sorumlusu
Samsun, Türkiye Düzenleme komitesi üyesi: 14th Meeting of the FAO-CHEAM Subnetwork on mditerranean Forages and Fodder Crops (Samsun, Turkey, 3-6 October 2012). New approaches for grassland research in a context of climate and socio-economic changes
Araştırma ve Uygulama Çiftlik Müdürü Araştırma ve Uygulama Çiftlik Müdür Yardımcılığı Bölüm Başkan Yardımcılığı
Samsun, Turkey, 3-6 October 2012) Düzenleme komitesi üyesi Düzenleme komitesi üyesi: 14th Meeting of the FAO-CHEAM Subnetwork on mditerranean Forages and Fodder Crops (Samsun, Turkey, 3-6 October 2012).