FATMA ÜLGER

Doç.Dr. FATMA ÜLGER

TIP FAKÜLTESİ / CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
Gaziantep
Yabancı Diller
İngilizce
Telefon ve Dahili
(036) 231-2191 / 3629
OMÜ E-Posta
fulger@omu.edu.tr
Uzmanlık Alanları
Yoğun Bakım

Eğitim Bilgileri
Yüksek Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi / 1988
Doktora
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi / 2002
Yrd. Doçentlik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2002
Doçentlik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2011

Akademik ve İdari Görevler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Yoğun Bakıma Servisi Doç Dr