FERGAN KARAER

Dr. Öğretim Üyesi FERGAN KARAER

EĞİTİM FAKÜLTESİ / MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Kişisel Bilgiler
Yabancı Diller
İngilizce
Telefon ve Dahili
(036) 231-2191 / 5909
OMÜ E-Posta
fkaraer@omu.edu.tr
Uzmanlık Alanları
Botanik
İlgi Alanları
Bitki taksonomisi/Ekoloji/ Bitki sosyolojisi

Eğitim Bilgileri

Akademik ve İdari Görevler Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Amasya Sağlık Yüksek okulu Müdürü
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Amasya Eğitim Fakültesi Amasya Dekan yardımcısı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Amasya Eğitim Fakültesi Amasya Bölüm Başkanı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Samsun Arş. Gör.