FİRDEVS ÖNYAY

Arş. Gör. FİRDEVS ÖNYAY

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
Ankara
Yabancı Diller
İngilizce
Telefon ve Dahili
(362) 312-1919 / 1546
OMÜ E-Posta
firdevs.onyay@omu.edu.tr
Uzmanlık Alanları
Veteriner Doğum ve Jinekoloji

Eğitim Bilgileri
Lisans
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi / 2007
Yüksek Lisans
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi A.B.D. / 2010
Doktora
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji A.B.D.

Akademik ve İdari Görevler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Araştırma Görevlisi