FİSUN GÜRSEL ÇELİKEL

Prof.Dr. FİSUN GÜRSEL ÇELİKEL

ZİRAAT FAKÜLTESİ / BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
Ergani / Diyarbakır
Yabancı Diller
ingilizce
Telefon ve Dahili
(362) 312-1919 / 1122
OMÜ E-Posta
fgcelikel@omu.edu.tr
Diğer E-Posta
fgcelikel@gmail.com
Uzmanlık Alanları
Süs Bitkileri Yetiştirme ve Islahı, Hasat Sonrası Fizyolojisi

Eğitim Bilgileri
Lisans
Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, 1982 / 1982
Yüksek Lisans
Ege Ü., Bahçe Bitkileri ABD, 1985(Yalova ABKMAE) / 1985
Doktora
Ege Ü., Bahçe Bitkileri ABD, 1993 (Yalova ABKMAE) / 1993
Doçentlik
Yalova Atatürk BKMAE, Uludağ Ü., Süs Bitkileri BD, 1997 / 1997
Profesörlük
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Bahçe Bitkileri ABD, 2007 / 2007

Akademik ve İdari Görevler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Süs Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Ana Bilim Dalı Başkanı