FERRUH TURAN

Dr. Öğretim Üyesi FERRUH TURAN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
AYANCIK/SİNOP
Yabancı Diller
İngilizce
Telefon ve Dahili
(362) 312-1919 / 1088
OMÜ E-Posta
ferruh.turan@omu.edu.tr
Diğer E-Posta
ferruhomu@hotmail.com
Uzmanlık Alanları
Katı Cisimler Mekaniği, Yapı Mekaniği, Zorlanmış Titreşimler
İlgi Alanları
Homojen Olmayan Kompozit Yapı Elemanlarının Doğrusal Olmayan Statik ve Dinamik Davranışları, Nanokompozit Malzeme Mekaniği, Zemin-Yapı Etkileşimi, Tabakalı Kompozit Plak ve Kabuklar, Doğrusal Olmayan Titreşim Problemleri

Eğitim Bilgileri
Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü / 2011
Yüksek Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı / 2014
Doktora
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı / 2020
Dr. Öğr. Üyeliği
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Mekanik Anabilim Dalı / 2021

Akademik ve İdari Görevler Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı Aralık 2021
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Araştırma Görevlisi Eylül 2012 - Eylül 2020