Ferit BULUT

Prof.Dr. Ferit BULUT

EĞİTİM FAKÜLTESİ / GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ
Kişisel Bilgiler
Telefon ve Dahili
(362) 312-1919 / 4794
OMÜ E-Posta
ferit.bulut@omu.edu.tr
Uzmanlık Alanları
Müzik Teorileri, Piyano Eğitimi

Eğitim Bilgileri
Lisans
Erciyes Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Bölümü / 1999
Yüksek Lisans
Gazi Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müzik Öğretmenliği Bilim Dalı / 2002
Doktora
Gazi Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müzik Öğretmenliği Bilim Dalı / 2008
Dr. Öğr. Üyeliği
Niğde Ömer Halisdemir Ü. Eğitim Fakültesi GSEB Müzik Eğitimi ABD / 2009
Doçentlik
ÜAK - Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı / 2013
Profesörlük
Ondokuz Mayıs Ü. Eğitim Fakültesi GSEB Müzik Eğitimi ABD / 2019

Akademik ve İdari Görevler Eğitim Komisyonu Üyeliği / 2021 - ...
BAPAK (Sosyal, Eğitim Bilimleri ve Güzel Sanatlar) Üyeliği / 2020 - ...
Sosyal ve Beşerî Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu Üyeliği / 2020 - ...
Ondokuz Mayıs Ü. Devlet Konservatuvarı / Müdür Vekili / 2019- ...
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Etkinlik Kurulu Üyeliği / 2018
Ondokuz Mayıs Ü. Eğitim F. Güzel Sanatlar Eğitimi B. / Bölüm Başkan Yardımcısı / 2018-2020
Niğde Ömer Halisdemir Ü. Türk Müziği Devlet Konservatuvarı / Müdür Yardımcısı / 2014-2017
Niğde Ömer Halisdemir Ü. Rektörlük Güzel Sanatlar Bölümü / Bölüm Başkanı / 2010-2018