RIZA FERİT BERNAY

Prof.Dr. RIZA FERİT BERNAY

TIP FAKÜLTESİ / CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
Ankara
Yabancı Diller
ingilizce
OMÜ E-Posta
ferit.bernay@omu.edu.tr
Diğer E-Posta
bernayf@gmail.com

Eğitim Bilgileri
Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Yüksek Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Doktora
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Yrd. Doçentlik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Doçentlik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Profesörlük
Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Akademik ve İdari Görevler Ondokuz Mayis University Dekan yardımcısı
Ondokuz Mayis University Rektör 2000-2008