FERHAT AKDEMİR

Doç.Dr. FERHAT AKDEMİR

/


YayınlarMakale / Bölüm Çevirisi
1) Ferhat Akdemir Din Felsefesinde Çağdaş Tartışmalar, 1 / 2014

2) Ferhat Akdemir Din Felsefesinde Çağdaş Tartışmalar, 1 / 2014

3) Ferhat Akdemir Din Felsefesinde Çağdaş Tartışmalar, 1 / 2014

4) Ferhat Akdemir Din Felsefesinde Çağdaş Tartışmalar, 1 / 2014

5) Ferhat Akdemir Geleneksel ve Çağdaş Metinlerle Din Felsefesine Dair Okumalar I, 1 / 2011

6) Ferhat Akdemir Geleneksel ve Çağdaş Metinlerle Din Felsefesine Dair Okumalar I, 1 / 2011

7) Ferhat Akdemir Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 9, 3, 1 / 2010

8) Ferhat Akdemir Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 28, 1 / 2010

9) Ferhat Akdemir Tek Dünya Çok İnanç: Diyaloğa Farklı Yaklaşımlar, 1 / 2007

Konferans Bildirisi
1) Çağdaş Dünyanın küresel Sorunları ve Diyojenik Çözüm Önerileri, 4 / 2015, Ankara [Ulusal]

2) Felsefe Tarihinde bir Sinoplu: Sinoplu Diogenes, 11 / 2015 [Ulusal]

3) Etik mi Ahlak mı?: Etimolojik ve Epistemolojik Bir çözümleme, 4 / 2015 [Ulusal]

Kitap Çevirisi
1) Ferhat Akdemir Din Felsefesi: iman Üzerine rasyonel düşünme, 9 / 2010

Dergi Makalesi
1) Ferhat Akdemir Clark H. Pinnock'un Felsefî teolojisinde Geleneksel Cehennem Anlayışının Eleştirisi ve Yok-etmeci Cehennem Anlayışının Savunusu" , Milel ve Nihal, 10, 1, 1 / 2013 [Uluslararası]

2) Ferhat Akdemir Roroty'nin Pragmatik Liberal felsefesinde Dinin Geleceği ve İşlevi Sorunu, İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 2, 3, 1 / 2013 [Uluslararası]

3) Ferhat Akdemir Marilyn McCord Adams'ın Din Felsefesinde Korkunç Kötülükler ve Cehennem Sorunu , Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2, 38, 1 / 2013 [Uluslararası]

4) Ferhat Akdemir John Locke'un Liberal Siyaset Felsefesinin Metafizik Arkaplanı, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 19, 1 / 2010 [Ulusal]

5) Ferhat Akdemir David Hume ve Mucizenin Olabilirliği Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 20, 1 / 2010 [Ulusal]

6) Ferhat Akdemir Aydınlanma Ve Modernitenin Romantik Eleştirmeni: J. J. Rousseau, Ekev Araştırma Dergisi, 14, 44, 1 / 2010 [Ulusal]

7) Ferhat Akdemir Ahlaki Normların Ontolojik Kaynağı ve Epistemolojik Değeri Kapsamında Din/Tanrı-Ahlak İlişkisi, Muhafazakar Düşünce, 5, 19-20, 1 / 2009 [Ulusal]

8) Ferhat Akdemir Sivil ve Politik Toplumun Kurucu Unsuru Olarak Toplum Sözleşmesi: Hobbes ve Locke Örnekleminde Karşılaştırmalı Bir Analiz Denemesi, Ekev Araştırma Dergisi, 13, 41, 1 / 2009 [Ulusal]

9) Ferhat Akdemir Tanrı İnancının Temellendirilmesi ve William Alston'ın Algı Tecrübesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 21, 1 / 2006 [Ulusal]

10) Ferhat Akdemir Ateizmin Tarihi Üzerine Kısa Bir Değerlendirme , Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 18-19, 1 / 2005 [Ulusal]

11) Ferhat Akdemir L. Feuerbach'ın Antroplojik Ateizmi ve Teistik Açıdan Değerlendirilmesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 14-15, 1 / 2003 [Ulusal]

12) Ferhat Akdemir Din Yabancılaşma İlişkisi Üzerine Düşünceler, Tabula Rasa: Felsefe&Teoloji, 2, 5, 1 / 2002 [Ulusal]Kitap
1) Ferhat Akdemir Korkunç Kötülükler: Marilyn McCord Adams'ın Din felsefesinde Korkunç Kötülükler ve Cehennem Sorunu, 1 / 2014 [Ulusal]

2) Ferhat Akdemir Ateizm ve Sosyo-Politiği, 1 / 2007 [Ulusal]

3) Ferhat Akdemir Alvin Plantinga ve Analitik Din Felsefesi, 1 / 2007 [Ulusal]

Kitap Bölümü
1) Ferhat Akdemir Felsefeye Giriş, 1 / 2013 [Ulusal]

2) Ferhat Akdemir Eğitim Felsefesi, 1 / 2012 [Ulusal]

3) Ferhat Akdemir Eğitim Felsefesi, 1 / 2012 [Ulusal]

Doktora Tezi
1) Ferhat Akdemir Alvin Plantinga'nın Din Felsefesi, 1 / 2006, Samsun

Yüksek Lisans Tezi
1) Ferhat Akdemir Ateizmin Sosyolojik Gerekçeleri ve Teizmin Cevapları, 1 / 2000, Samsun