FATMA DEVRAN BILDIRCIN

Doç.Dr. FATMA DEVRAN BILDIRCIN

TIP FAKÜLTESİ / CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
--Samsun
Yabancı Diller
--ingilizce
Telefon ve Dahili
(362) 312-1919 / 2468
OMÜ E-Posta
fdevran@omu.edu.tr
Uzmanlık Alanları
Kadın Doğum

Eğitim Bilgileri
Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Yüksek Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Doktora
Ondokuz Mayıs Üniversitesi--
Yrd. Doçentlik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi--
Doçentlik
--Ondokuz Mayıs Üniversitesi