Fatih BÜYÜKBUDAK

Arş. Gör. Fatih BÜYÜKBUDAK

VETERİNER FAKÜLTESİ / KLİNİK BİLİMLER
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
GÖlcÜk
OMÜ E-Posta
fatih.buyukbudak@omu.edu.tr

Eğitim Bilgileri
Lisans
OMÜ Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği
Yüksek Lisans
Doktora
OMÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Veteriner Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı

Akademik ve İdari Görevler OMÜ Veteriner Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi Araştırma Görevlisi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı