Fatih ALTUĞ

Dr. Öğretim Üyesi Fatih ALTUĞ

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ / COĞRAFYA
Kişisel Bilgiler
Yabancı Diller
İngilizce
Telefon ve Dahili
(362) 312-1919 / 5211
OMÜ E-Posta
fatih.altug@omu.edu.tr
Diğer E-Posta
altugxtr@hotmail.com
Uzmanlık Alanları
Ekonomik Coğrafya, Bölgesel Kalkınma
İlgi Alanları
İnovasyon, Bilgi ve Öğrenme Süreçleri

Eğitim Bilgileri
Lisans
Fırat Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü
Yüksek Lisans
Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Anabilim Dalı
Doktora
Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Anabilim Dalı (Beşeri ve iktisadi Coğrafya Bilim Dalı)

Akademik ve İdari Görevler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Beşeri ve İktisadi Coğrafya Anabilim Dalı Başkanı