ŞAHANE FUNDA ARSLANOĞLU

Doç.Dr. ŞAHANE FUNDA ARSLANOĞLU

ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARLA BİTKİLERİ


YayınlarHakemlik
1) Agronomy Journal, 12 / 2015

2) Crop Science, 12 / 2015

3) Agronomy Journal, 10 / 2015

4) Indian Journal of Traditional Knowledge, 8 / 2015

5) Journal of Development and Agricultural Economics, 10 / 2015

6) Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 12 / 2015

7) ANADOLU JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES, 11 / 2015

8) Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi', 11 / 2015

9) Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9 / 2015

10) , 10 / 2014

11) , 11 / 2014

12) , 12 / 2014

13) , 10 / 2014

14) , 11 / 2014

Dergi Makalesi
1) Selim Aytaç, Funda Arslanoğlu, Ali Kemal Ayan, Emel Karaca Karadeniz Bölgesi'nde Patates tarımının Sorunları, Agromedya, 16, 5 / 2015 [Ulusal]

2) Dinç, S., Kara, M. ve Ş. F. Arslanoğlu Patates ve Sağlık, TÜRKTOP Türkiye Tohumcular Birliği Dergisi, 3, 10, 9 / 2014 [Ulusal]

Konferans Sunumu
1) Şahane Funda Arslanoğlu TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER, 1, 12 / baskıda [Ulusal]

2) Türkiye’nin tıbbi ve aromatik bitkileri (AKS TV İNSAN EŞİTTİR ÇEVRE PROGRAMI ), 2 / 2014 [Ulusal]

Konferans Bildirisi
1) Bayram Ay, Funda Arslanoğlu TÜRKİYE'DE ISLAH EDİLMİŞ YENİ SOYA (Glycine Max. L. Merrill) ÇEŞİTLERİNİN ORTA KARADENİZ BÖLGESİ KOŞULLARINDA VERİM VE BAZI KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ, 5 / 2015, Tekirdağ [Ulusal]

2) İrem AYRAN, S. Ayşe ÇELİK, Funda ARSLANOĞLU, Hasan Hüseyin HADİMLİ, Oya BULUT, Yasemin PINARKARA, Yüksel KAN TÜRKİYEDE KÜLTÜRÜ YAPILAN ÇÖREKOTU TÜRLERİNİN (Nigella sativa ve Nigella damescana) KİMYASAL KAREKTERİZASYONU ve ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTESİ, 6 / 2015 [Ulusal]


Projeler1) Yürütücü 4 - 2015 / 4 - 2016 | Durum : Devam ediyor.
Soya Fasulyesinde (Glycine Max L.) organik gübre uygulamalarının verim ve kalite unsurlarına etkisi.

Tez Danışmanlıkları1) Yüksek Lisans - Samet Gül - Soya Fasulyesinde (Glycine Max L.) organik gübre uygulamalarının verim ve kalite unsurlarına etkisi. - Ondokuz Mayıs Uni. - 4 / 2015
2) Yüksek Lisans - Aylin Hendekci - Ekinezya (Echinacea Purpurea L.) Bitkisinde Farklı Üretim Metotları Ve Gübrelemenin Verim Ve Bazı Kalite Kriterleri Üzerine Etkileri - OMÜ - 9 / 2014
3) Yüksek Lisans - Samet Gül - Soya Fasulyesinde (Glycine Max L.) Organik Gübre Uygulamalarının Tohum Verimi ve Kalite Unsurları Üzerine Etkisi - OMÜ - 2 / 2014