EZGİ VİDİNLİOĞLU

Arş. Gör. EZGİ VİDİNLİOĞLU

ALİ FUAD BAŞGİL HUKUK FAKÜLTESİ / ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ
Kişisel Bilgiler
Yabancı Diller
İngilizce
Telefon ve Dahili
(362) 312-1919 /
OMÜ E-Posta
ezgi.vidinlioglu@omu.edu.tr
Diğer E-Posta
ezgividinlioglu@gmail.com

Eğitim Bilgileri
Lisans
Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi / 2013
Yüksek Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü - Özel Hukuk Anabilim Dalı - İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku / 2017
Doktora
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü - Özel Hukuk Anabilim Dalı / 2017