Evrim GENÇ

Arş. Gör. Evrim GENÇ

VETERİNER FAKÜLTESİ / KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
Elbistan
Yabancı Diller
İngilizce
OMÜ E-Posta
evrim.genc@omu.edu.tr

Eğitim Bilgileri
Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği / 2013
Yüksek Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veterinerlik Mikrobiyolojisi / 2017
Doktora
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veterinerlik Mikrobiyolojisi