Esra KAVAZ

Öğr. Gör. Esra KAVAZ

TIP FAKÜLTESİ / CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Bilgiler
Yabancı Diller
İngilizce
OMÜ E-Posta
esra.kavaz@omu.edu.tr

Eğitim Bilgileri
Lisans
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2008
Yüksek Lisans
Doktora
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2015