ESRA EMİR

Arş. Gör. ESRA EMİR

YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ
Kişisel Bilgiler
Telefon ve Dahili
(362) 312-1919 / 5644
OMÜ E-Posta
esra.emir@omu.edu.tr
Diğer E-Posta
emiresraa@gmail.com

Eğitim Bilgileri
Lisans
Kocaeli Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği / 2009
Yüksek Lisans
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı / 2012
Doktora
Hacetttepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Spor Bilimleri Fakültesi

Akademik ve İdari Görevler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi