ESMA GÖKMEN

Öğr. Gör. ESMA GÖKMEN

SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU / Pazarlama ve Reklamcılık

» Verdiği Dersler


İletişim

Kişisel Gelişim

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Ofis Programları Kullanımı

Davranış Yönetimi

Meslek Etiği

İş Güvenliği

İletişim Tarihi

Müşteri İlişkiler Yönetimi

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Temel Gazetecilik

İletişime Giriş

Haber Toplama ve Yazma Teknikleri

Temel Fotoğrafçılık

Yönlendirilmiş Çalışmalar

Metin Yazarlığı