Esin GÜLER

Arş. Gör. Esin GÜLER

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ / GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
Denizli
OMÜ E-Posta
esin.guler@omu.edu.tr
Diğer E-Posta
esin.guler@omu.edu.tr

Eğitim Bilgileri
Lisans
Anadolu Üniversitesi, Çizgifilm (Animasyon) / 2010
Yüksek Lisans
Hacettepe Üniversitesi, Grafik / 2018