ERTAN ERTAŞ

Prof.Dr. ERTAN ERTAŞ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ / KLİNİK BİLİMLER


YayınlarMakale / Bölüm Çevirisi
1) Nihan Gönulol, Elif Kalyoncuoglu, Ertan Ertaş Effect of sodium ascorbate on dentin bond strength after treatment with oxidizing root canal irrigantsy, 10, 6 / 2015, http://dx.doi.org/10.1016/j.jds.2013.08.001

2) Effect of thermal aging on microleakage of current flowable composite resins, 6 / 2015, http://dx.doi.org/10.1016/j.jds.2014.03.003

Dergi Makalesi
1) Human brain mercury levels related to exposure to amalgam fillings, Human & Experimental Toxicology, Vol. 33, 82014, DOI: 10.1177/0960327113509662 [Uluslararası]

Konferans Bildirisi
1) The relationships , THE RELATIONSHIPS BETWEEN TWO GENERAL ANAESTHETICS AND VARIOUS BLOOD PARAMETERS IN PERSONS UNABLE TO UNDERGO ROUTINE DENTAL TREATMENT WITHOUT ANAESTHESIA, 6 / 2015, paris [Uluslararası]


Projeler1) TÜBİTAK - Araştırmacı 5 - 2013 / 11 - 2015 | Durum : Tamamlandı.
Zihinsel Engelli Down Sendromlu Koopere olmayan sağlıklı bireylerde Diş Tedavileri sırasında genel anestezinin kan katekolamin serotonin karaciğer enzim düzeyleri ve lipit peroksidasyonu ile ilişki düzeyleri
2) Yürütücü 4 - 2014 / 4 - 2014 | Durum : Devam ediyor.
Çesitli Hassasiyet Gidericilerin Dentin Geçirgenligi Ve Tübül Tıkayıcılıgındaki Etkinliklerinin Bilgisayarlı Sıvı Filtrasyon Yöntemi Ve Sem Ile In Vitro Degerlendirilmesi

Tez Danışmanlıkları1) Doktora - Aycan YILMAZ - Çesitli Hassasiyet Gidericilerin Dentin Geçirgenligi Ve Tübül Tıkayıcılıgındaki Etkinliklerinin Bilgisayarlı Sıvı Filtrasyon Yöntemi Ve Sem Ile In Vitro Degerlendirilmesi - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 2 / 2014