ERSOY KOCABIÇAK

Doç.Dr. ERSOY KOCABIÇAK

TIP FAKÜLTESİ / CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
Samsun
Yabancı Diller
İngilizce
Telefon ve Dahili
(362) 312-1919 / 3355
OMÜ E-Posta
ersoy.kocabicak@omu.edu.tr
Diğer E-Posta
ersoykocabicak@gmail.com
Uzmanlık Alanları
Beyin ve Sinir Cerrahisi
İlgi Alanları
Stereotaktik ve Fonksiyonel Nöroşirürji, Nöroonkoloji

Eğitim Bilgileri
Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi / 1996
Yüksek Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı / 2006
Doktora
Maastricht Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nörobilim ve Nöroşirürji Klinikleri / 2016
Yrd. Doçentlik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi / 2009
Doçentlik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi / 2015

Akademik ve İdari Görevler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöromodülasyon Merkezi Sorumlusu
Nöromodülasyon Araştırma ve Eğitim Derneği Yönetim Kurulu üyeliği (Genel Sekreter)
Türk Nöroşirürji Derneği Stereotaktik Fonksiyonel Ağrı ve Epilepsi Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu Yönetim kurulu başkanı