ENİS KURUOĞLU

Doç.Dr. ENİS KURUOĞLU

TIP FAKÜLTESİ / CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
İstanbul
Yabancı Diller
İngilizce
Telefon ve Dahili
(362) 312-1919 / 2629
OMÜ E-Posta
enis.kuruoglu@omu.edu.tr
Diğer E-Posta
drenis@hotmail.com
Uzmanlık Alanları
Fonksiyonel Nöroşirürji, Nöroonkoloji ve Vasküler Nöroşirürji, Endoskopik Kafa Tabanı Cerrahisi

Eğitim Bilgileri
Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi / 2000
Yüksek Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi / 2006
Yrd. Doçentlik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi / 2011
Doçentlik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi / 2018

Akademik ve İdari Görevler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Doçent Dr.